Colllectie

LANDGOED

De vorm van de kledingstukken gaat van droom naar werkelijkheid,
van droombeeld van Landgoed naar het dagelijks leven van de Helmonder.
Van visioen naar product van de tijdsgeest.
Van extravagant naar draagbaar.

collectie Landgoed is een DNA onderzoek dat resulteert in een kledingcollectie
Als een archeologen – Ineke van Doorn en Corry Smolders – onderzoeken wij het DNA van Corry en Helmond; wij graven in verschillende lagen.
De informatie die boven komt is onze grondstof voor nieuwe ontwikkelingen in de collectie Landgoed. Wij verbinden eigen grondstoffen met de grondstoffen uit Helmond.  De verbindingen van al deze lagen informatie worden letterlijk zichtbaar gemaakt in een kledingcollectie.

 • Inspiratiebronnen, de Grondstoffen van Helmond.
  Het PEApark/textielfabrikanten – Landgoed Leonardus.
  Helmond heeft zijn geschiedenis in de textiel. De groei van vele kleine huisweverijen naar industrieel niveau heeft groei en rijkdom veroorzaakt, rijkdom met name voor de industriële bazen die met kennis van handel en beginkapitalen grootkapitaal tentoongespreid hebben.
 • Vlisco stoffen met hun uitgesproken dessins.
  De dessins die hier in Helmond door de jaren heen ontwikkeld zijn hebben in Afrika een eigen status. Veel dessins hebben een naam gekregen en de betekenis ervan bepaalt wanneer en hoe een kledingstuk van die stof daar wordt gedragen.
  Julius stoffen een eigen DNA naast Vlisco
  Ploeg stoffen worden nog vervaardigd in Aarle Rixtel. Artex heeft zijn oorsprong in Helmond

The shape of the garments goes from dream to reality,
from a dream-image of the Estate to the daily life of the Helmonder.
From vision to product of the zeitgeist.
From extravagant to everyday garments.

Landgoed collection is an exploration of DNA that results in a clothing collection.
As archaeologists, we – Ineke van Doorn and Corry Smolders – research the DNA of Corry and
Helmond; diggin into different layers.
The information that emerges is our raw material for new developments in the Landgoed
collection. We connect our own raw materials with the raw materials of Helmond. The
connections of all these layers of information are literally made visible in a clothing collection.

 • Sources of inspiration, the Raw Materials of Helmond.
  The PEApark / textile manufacturers – Landgoed Leonardus.
  Helmond has its history in textiles. The growth of many small home weaving mills to the
  industrial level has caused growth and wealth, wealth especially for the industrial
  bosses who have exhibited large capital with knowledge of trade and initial capital
 • Vlisco fabrics with their distinct designs.
  The designs that have been developed here in Helmond over the years have their own status in
  Africa. Many designs have been given a name and their meaning is determined by when and
  how a garment of that fabric is worn there.
  Julius fabrics have their own DNA next to Vlisco
  Ploeg fabrics are still manufactured in Aarle Rixtel. Artex has its origin in Helmond.